Guide til Frivilligcentre og Selvhjælp

guide-logo

I denne guide kan du se, hvordan du kan placerer billeder, således at de står langs kanten og dermed ikke overlapper hinanden. OBS: Hvis man ønsker at lave en liste med billeder med tilhørende tekst er det en mulighed at oprette et roksprocket modul (fx kan man kopiere billedlinks fra forsiden) og placere det i en tekst 

billederiliste

Dette gentages så for hver række.