Guide til Frivilligcentre og Selvhjælp

guide-logo

  • Spalter, kasser, mm Lav forskellige udformninger til tekst
  • Lister Lav lister med prikker, tal eller ikoner
  • Specialtegn Indsæt en lang række specialtegn i din tekst
  • Citatblokke og linier Lav struktur med forskellige citater i tekster
  • Special bogstav i start af linie Lav ekstra stort bogstav til at starte afsnit
  • Ikon foran linje Lav fx email eller tlf. ikon foran tekstlinie
  • Farveovertegnet tekst Lav fremhævninger med farveoverlagt tekst
  • Farvet kasse med tekst Lav farvede tekstkasser til fremhævning
  • Indsat tekst Lav indsat tekst-kasse med egen overskrift
  • Billeder Indsæt billeder i tekst og giv dem skygge og kant